• Josep María
    El Ministeri d’Hisenda ha aprovat el Reial decret per implementar les disposicions de la Llei del 2021 destinades a prevenir el frau fiscal. Segons aquesta normativa, les empreses amb ingressos inferiors a 6 milions d’euros hauran de proporcionar immediatament la facturació a l’Agència Tributària a partir de l’1 de juliol
  • Josep María
    En l’àmbit de les comunitats de propietaris, la gestió eficient d’activitats i tasques esdevé essencial, ja sigui a través de personal intern o contractant serveis d’empreses i autònoms. En aquest context, la coordinació correcta d’activitats empresarials es converteix en un factor crític.   Coordinació d’activitats empresarials segons l’article 24 de