• despeses hipoteca
    Josep María
    Aprofita l’oportunitat i exigeix la restitució dels desemborsaments del teu préstec hipotecari abans del 14 d’abril. Recupera el que és legítimament teu.   Despeses Hipotecàries Abusives: Segons la decisió del Tribunal Suprem, els usuaris tenen dret a reclamar les despeses hipotecàries que es considerin abusius i nuls. Si vas pagar