Fa ja molt temps que es va començar a parlar de la capa d’ozó i no semblava un tema massa important; ara que em consta que puja el nivell del mar i alguna costa litoral comença a desaparèixer estem tots, bé, quasi tots, sensibilitzats pel canvi climàtic.
Un fet important és que els nostres fills i adolescents, normalment absents de les qüestions socials, han començat a queixar-se dels polítics i a manifestar-se per mobilitzar-nos a salvar el planeta, salvar-lo de nosaltres mateixos.
Diuen que tothom hi pot fer alguna cosa, i és cert. Les llars podem reciclar més i millor les nostres deixalles, els comerços ja no donen bosses de plàstic no biodegradable, algunes empreses han canviat els seus productes o els processos productius per fer-los menys contaminants, són molt diverses les possibilitats de reduir els efectes contaminants de les nostres activitats habituals, sols cal proposar-s’ho.
Un exemple: la nostra gestoria ha canviat la funda amb la qual entreguem els documents del vehicle (en els canvis de nom i matriculacions), que era de plàstic flexible, per una funda de cartró reciclat que resulta molt pràctica i sobretot ajuda a minorar la quantitat de plàstic que circula pel món. Ens agradaria que aquest exemple sigui seguit per totes les altres gestories. D’aquesta manera, si tots hi ajudem, ens en sortirem.
Punt Vermell Gestors
Gestor administratiu col·legiat 3042
Administrador de finques col. 6324