La malaltia isquèmica del cor (EIC), la diabetis de tipus 2 (DM2) i l’osteoporosi (OP) són 3 de les causes que més impacten en la salut i en la qualitat de vida dels espanyols.
Aquestes malalties, que podrien evitar-se amb polítiques de salut dirigides a canviar hàbits de vida poc saludables, també repercuteixen significativament en els comptes públics.
En concret, el cost social atribuïble al conjunt de les 3 és de 26.489.000 d’euros a l’any, cosa que representa el 3,15% del PIB.