Fa pocs anys era plenament acceptat que el canvi de titular d’un vehicle terrestre tenia una tramitació de 20 a 30 dies, i a ningú li passava pel cap reclamar a la gestoria abans d’aquest termini. Tot es feia sobre suport de paper, segells de tinta, taxes en pegatines, visats manuals i viatges a la Prefectura de Trànsit de Barcelona.
Des d’aleshores les Administracions Públiques i les Gestories hem invertit en noves tecnologies i desenvolupat nous procediments encaminats a minorar la utilització del paper i els desplaçaments, fins arribar a la tramitació telemàtica fonamentada en la signatura digital.
Avui dia aquest tràmit es pot fer en 24 hores, en un mateix dia el venedor i el comprador del vehicle poden entregar a la gestoria la documentació pertinent i sortir amb el canvi de titular fet i anotat al Registre de Vehicles de la DGT.
Aquests dies estem finalitzant la campanya de presentació de declaracions de la Renda de 2017. Hisenda també ha desenvolupat la tramitació digital, ha creat una app amb la qual en uns minuts pots revisar les teves dades fiscals i fer un clic per presentar la declaració des del teu telèfon mòbil, i a les gestories ens és possible connectar els ordinadors amb la web d’Hisenda per descarregar i revisar les dades fiscals dels clients, i confirmar-les o modificar-les amb una signatura digital. Moltes declaracions de la renda es poden fer i presentar telemàticament, i en poca estona.
Tot aquest sistema de tramitació digital ha suposat un canvi en el comportament de moltes persones, que avui exigeixen una acció molt ràpida i un termini de resposta molt breu, es va perdent la paciència i s’estressen quan algun impediment no permet que el seu tràmit sigui resolt de forma telemàtica, avui un problema digital genera una crisi humana. Procurem que el seny no ens manqui.
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col.legiat num. 3042
Administrador de finques col. Num. 6324