Evitem les llistes d’espera i els retards als diagnòstics.

Hi ha diverses modalitats que s’adapten a cada necessitat o pressupost

 

Pòlissa completa de salut

(visites mèdiques, proves diagnòstiques, especialitats), amb hospitalització i intervencions quirúrgiques
Aquesta modalitat pot ser amb i sense copagaments.

  1. Sense copagaments, l’assegurat, només ha de presentar la targeta de salut i no haurà de pagar res més a cada acte mèdic.
  2. Amb copagaments, l’assegurat ha de pagar una quantitat addicional per cada acte mèdic. La prima és més econòmica.

Aquesta modalitat normalment és amb quadre mèdic tancat. Cal cenyir-se als metges, hospitals, centres mèdics i professionals que hi figurin i que estan en conveni amb l’asseguradora.

Pòlisses de Reemborsament de despesa mèdica

Lliure elecció de metges i hospitals amb el 80% de reemborsament de la factura a Espanya i el 90% de reemborsament de les factures a lestranger.

A més, hi ha altres modalitats, com són les de cobertura només d’hospitalització i intervencions quirúrgiques.

A tenir en compte en totes les modalitats:

  1. Les pòlisses de salut tenen períodes de carències. Si l’assegurat prové d’una altra pòlissa de salut, i presentem el darrer rebut pagat a l’anterior companyia per acreditar-ho, s’eliminen els períodes de carència excepte part. Si no es prové d’una altra pòlissa de salut, cal passar els períodes carencials que varien segons les companyies. Entre 8 i 10 mesos per a part, entre 6 i 10 mesos per a intervencions quirúrgiques (excepte urgència vital en aquest cas s’atendria sense problemes) i 6 mesos per a proves d’alta tecnologia.
  2. No tenen cobertura les preexistències, és a dir, totes aquelles patologies o malalties que ja tingués adquirides l’assegurat en el moment de la contractació de la pòlissa. Per això és important respondre correctament el qüestionari de salut previ a la contractació.