Actualitat

Instal·lació d’energies renovables

Llei 11/2022, modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. El 30 de desembre de 2022, es va publicar al DOGC la Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles, la disposició addicional tercera de les quals,
Finques

Afectació als lloguers i desonaments de les mesures urgents de resposta a les conseqüencies econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna

Reial decret llei 20/2022 de 27 de desembre (BOE núm. 311 de 28/12/2022)   Mesures sobre el lloguer d’habitatges: Es prorroga fins al 31 de desembre del 2023 la limitació fins al DOS PER CENT (2%) com a màxim de l’actualització anual dels arrendaments d’habitatge. S’habilita una pròrroga extraordinària de
Laboral

Nou sistema de cotització per a autònoms al 2023

La reforma ha entrat en vigor l’01/01/2023 i estableix que en els pròxims 3 anys es desplega progressivament un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom.   Rendiments nets Es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses
seguro privado de salud
Assegurances

Pòlisses privades de Salut

Evitem les llistes d’espera i els retards als diagnòstics. Hi ha diverses modalitats que s’adapten a cada necessitat o pressupost   Pòlissa completa de salut (visites mèdiques, proves diagnòstiques, especialitats), amb hospitalització i intervencions quirúrgiques Aquesta modalitat pot ser amb i sense copagaments. Sense copagaments, l’assegurat, només ha de presentar
llicència d’habitatge d’us turístic
Finques

Com obtenir la llicència d’habitatge d’us turístic (HUT)

Com obtenir la llicència d’habitatge d’us turístic (HUT)   L’habitatge d’ús turístic és l’habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de