Guía actuacions Coronavirus

Guía actuacions Coronavirus

Mesures ambientals Netegeu sovint les superfícies amb els productes habituals. Elimineu, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar. Cal facilitar mitjans pel rentat freqüent de mans amb aigua i sabó. Proporcioneu, a totes les...
Covid-19

Covid-19

Benvolgut Client, En nom de tot l’equip de Grup Punt Vermell, lamentem molt qualsevol inconvenient que la crisi del Covid-19 pugui causar-li a vostè i la seva família. La seguretat i el benestar del nostre personal i clients és la principal prioritat, i estem...
Efectes Jurídics COVID-19 als lloguers

Efectes Jurídics COVID-19 als lloguers

Davant la crisis la crisi sanitària causada per la pandèmia COVID-19, el Govern d’Espanya va declarar l’Estat d’Alarma el dia 14 de març de 2020 mitjançant el Reial Decret 463/2020 i davant les greus repercussions econòmiques i socials que han...
COVID-19 | Declaracions fiscals i autònoms

COVID-19 | Declaracions fiscals i autònoms

La crisis del COVID-19 ha obligat al Govern a adoptar mesures fiscals especials en aquesta situació excepcional. Mesures fiscals Amb data 15 d‘abril, s’ha publicat al BOE el Real Decret Llei 14/2020, que conté mesures d’ampliació de terminis per a la presentació de...