Ajudes fons europeos de recuperació

Ajudes fons europeos de recuperació

Trets més importants dels programes d’ajuts corresponents als fons europeus New Generation (NG): PERQUÈ SERVIRAN ELS FONS El fons NG tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum energia. Són un instrument per a impulsar...
Obligacions del propietari (I)

Obligacions del propietari (I)

En una situació de copropietat es important conèixer quines son les obligacions dels propietaris, especialment en relació als elements comuns del immoble. Dedicarem aquest article a destacar-ne algunes, i si fa falta seguirem el tema en un altre article futur. Hi ha...
Les obligacions del propietari (II)

Les obligacions del propietari (II)

En una situació de copropietat es important conèixer quines son les obligacions dels propietaris, especialment en relació als elements comuns del immoble. Aquest article complementa el publicat anteriorment sobre el mateix tema: Les obligacions del propietari (I) ....