Obligacions del propietari (I)

Obligacions del propietari (I)

En una situació de copropietat es important conèixer quines son les obligacions dels propietaris, especialment en relació als elements comuns del immoble. Dedicarem aquest article a destacar-ne algunes, i si fa falta seguirem el tema en un altre article futur. Hi ha...
Les obligacions del propietari (II)

Les obligacions del propietari (II)

En una situació de copropietat es important conèixer quines son les obligacions dels propietaris, especialment en relació als elements comuns del immoble. Aquest article complementa el publicat anteriorment sobre el mateix tema: Les obligacions del propietari (I) ....
Arrendaments de local comercial. Nou RDL 15/2020

Arrendaments de local comercial. Nou RDL 15/2020

El dia 22 d’abril de 2020, amb la publicació del real decret llei 15/2020, entra en vigor la  nova normativa que regula els arrendaments per a ús diferent al d’habitatge establint mesures per fer front als efectes econòmics de la crisi sanitària causada per la...