Les obligacions del propietari (II)

Les obligacions del propietari (II)

En una situació de copropietat es important conèixer quines son les obligacions dels propietaris, especialment en relació als elements comuns del immoble. Aquest article complementa el publicat anteriorment sobre el mateix tema: Les obligacions del propietari (I) ....
Arrendaments de local comercial. Nou RDL 15/2020

Arrendaments de local comercial. Nou RDL 15/2020

El dia 22 d’abril de 2020, amb la publicació del real decret llei 15/2020, entra en vigor la  nova normativa que regula els arrendaments per a ús diferent al d’habitatge establint mesures per fer front als efectes econòmics de la crisi sanitària causada per la...
Reunions de juntes de propietaris

Reunions de juntes de propietaris

Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 8161 de 24/6/20 De conformitat amb el que es disposa en l’article 10 del Decret llei 26/2020, es dóna una nova redacció a...