Nous drets i permisos laborals

Nous drets i permisos laborals

Nous drets i permisos laborals: Promovent la conciliació familiar i professional En l’àmbit dels drets i permisos laborals, s’han implementat canvis importants que busquen fomentar la conciliació entre la vida familiar i professional. A continuació, es...
Nou sistema de cotització per a autònoms al 2023

Nou sistema de cotització per a autònoms al 2023

La reforma ha entrat en vigor l’01/01/2023 i estableix que en els pròxims 3 anys es desplega progressivament un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom.   Rendiments nets Es...
Claves de la reforma laboral

Claves de la reforma laboral

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El texto de reforma laboral pactado con los agentes sociales introduce cambios en Estatuto...