Comptable / Fiscal

Treballem per la teva confiança

  • Declaracions d’impostos i planificació fiscal de cada client.
  • Control fiscal periòdic per a cada client.
  • Representació del client davant l’administració.
  • Assistència a les inspeccions i comprovacions tributàries.
  • Impost de la renda de les persones físiques i del patrimoni.
  • Impost de societats, empreses relacionades, operacions vinculades.
  • Certificacions de l’Agència Tributària.
  • Declaracions de bens a l’estranger.

Vols un pressupost personalitzat? Contacta ja!

7 + 3 =