Darrerament sentim dir que s’observa una lleu desacceleració en el creixement de les economies europees que, malgrat tot segueixen en creixements moderats però sostinguts segons les dades que es publiquen cada trimestre.
Els països de la UE estan econòmicament relacionats, uns venen productes i serveis als altres, de manera que, quan un frena o no va prou bé, té un efecte de contagi en els altres, i en aquesta dinàmica poc pot fer el Banc Central Europeu BCE que sols té capacitat per controlar els tipus d’interès i impulsar polítiques monetàries.
Per aquest motiu, la flamant nova directora del BCE Sra. Lagarde, s’estrena en el càrrec estirant les orelles a les principals economies d’Europa criticant que no fan prou esforços per invertir els excedents pressupostaris. No és aquest un tema de la seva estricta responsabilitat, però s’hi fica intentant accelerar els creixements i foragitar la temuda recessió que alguns veuen venir.
Segons diu, els països que com Alemanya i Holanda han tingut superàvit en els seus pressupostos nacionals, podrien haver estimulat el seu creixement utilitzant els diners sobrants en més inversió en infraestructures, en investigació i en innovació. Opina que no ho han fet amb prou ganes i això és el que han de fer, perquè té un efecte molt positiu sobre el propi creixement i sobre el dels països europeus que els subministren materials i tecnologia.
La política monetària del BCE és insuficient per estimular el creixement, fa falta que els governs nacionals decideixin invertir, especialment els que poden gastar més, per aconseguir un reequilibri en el creixement de tots.
 
Punt Vermell Gestors- Punt de Finques
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col·legiat 3042