Per a traslladar la seu social d’una societat mercantil cal un acord de junta dels socis o accionistes, que son els propietaris reals de les accions o participacions socials i els que ho poden decidir.
Amb el R.Decret del 6 d’octubre de 2017, el Govern de Madrid va canviar aquesta regla del joc i va suprimir la preceptiva autorització dels socis o accionistes, de manera que l’òrgan d’administració o  l’administrador de la societat podia decidir ell sol el trasllat de la seu social sense l’autorització dels propietaris de la societat.
Òbviament, si els propietaris no estan d’acord amb la decisió del trasllat, poden celebrar una junta posteriorment  i acordar una cosa diferent , i fins i tot cessar a l’administrador.  Però el trasllat ja estaria fet, i aquesta dinàmica correctora és pesada i complexa en entitats amb un accionariat nombrós.
El trasllat de la seu social no implica altra cosa que el domicili de la societat ha canviat de lloc. Les seves oficines i centres de producció o de comercialització no es traslladen amb la seu, ni els seus empleats, que romanen on estaven. Sí que té efectes estadístics, al comptar les societats que hi ha en una zona o un altra, i algun efecte econòmic moderat, per exemple les despeses de la celebració de la junta anual d’accionistes probablement  beneficien els hotels i restaurants de la ciutat on hi ha la seu.
Els grans impostos, com l’iva i l’impost de societats, no es veuen afectats pel canvi de seu social, ja que son estatals i no autonòmics, i l’entitat segueix donant vida i riquesa al lloc on hi ha els centres d’activitat productiva o industrial.
Per tot plegat, possiblement sigui massa agosarat dir que una empresa ha marxat d’un país o una regió quan tan sols ha traslladat la seva seu social fora del mateix.
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col·legiat 3042