Finques

Administració de Comunitats de Propietaris

Contractant els serveis de Punt de Finques, la Comunitat de Propietaris es despreocupa de la complexa tasca derivada de l’administració i control dels elements comuns de la finca, destacant, entre d’altres, les següents actuacions que passen a ser exercides per l’Administrador:

 

 • Confecció periòdica de la comptabilitat.
 • Control pressupostari i de tresoreria. Compte individual per Comunitat i entitat.
 • Revisió dels impagats morosos.
 • Notificació i reclamació de pagament.
 • Càlcul i confecció del pressupost ordinari.
 • Control de Tresoreria
 • Confecció derrames extraordinàries
 • Confecció de la liquidació anual amb detall de les despeses i repartiment entre les entitats registrals.
 • Saldos individualitzats.
 • Enviament de convocatòries ordinàries i extraordinàries.
 • Presència a la Junta Ordinària i confecció de les Actes
 • Avís urgent a operaris o industrials per avaries o incidències.
 • Gestió eficaç del Manteniment de la finca.
 • Inspecció Tècnica d’Edificis obligatòria.
 • Gestió de les reparacions necessàries.
 • Obertura de notificació de sinistre davant les Cies. d’assegurança.
 • Seguiment dels sinistres fins a la seva resolució.

Lloguer i Patrimonis

 • Administració de lloguers.
 • Generació de rebuts i cobrament als arrendataris.
 • Liquidació als propietaris dins el mes corrent.
 • Liquidació d’impostos, fiances i ITP
 • Selecció de llogaters. Gestió d’avals i garanties.
 • Confecció de contractes i control de venciments.
 • Renovacions o recepció de finques per finalització de la relació de l’arrendament.
 • Gestió d’incidències i manteniment.
 • Control I pagament a subministraments I proveïdors.
 • Declaració de Renda de propietaris i llogaters.
 • Gestió d’impostos relacionats, IVA, Impost de Societats, IRPF.
 • Planificació Fiscal
 • Herències
 • Gestió de la Comunitat de Propietaris, pagament de quotes i derrames.

Vols un pressupost personalitzat? Contacta ja!

2 + 14 =