Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 298/2021)

 

A partir del proper 1 de Juliol del 2022, i sense efectes retroactius, les comunitats de propietaris i edificis d’habitatges, estan obligades a complir aquesta nova normativa que es resumeix en:

Les comunitats estan obligades a contractar un mantenidor homologat, es a dir que compleixi els següents requisits:

  1. Que compleixi la ISO 9001.
  2. Que tingui una pòlissa de Responsabilitat Civil de 800.000€ per sinistre.
  3. Que tingui un responsable tècnic en plantilla i doni formació dels seus treballadors per especialitats. Aquest ha de fer manteniment trimestral dels equips -extintors, BIES (Boques d’incendi equipades), columna seca, enllumenat d’emergència, sistema de detecció d’incendis, senyalització, sistema de detecció monòxid, portes RF i sistemes fixes d’extinció, i disposar de senyalització per a l’evacuació i equips homologats, manteniment de l’enllumenat d’emergència i fer inspeccions als pàrquings de més de 500 m2 i més de 10 anys.

Tot i que aquesta normativa no tingui efectes retroactius, es recomana que s’apliqui com a mida de prevenció.

Meritxell Espla Llagostera, arquitecte tècnic i oficial administrador. Punt Vermell Finques SL.