Finalment s’ha publicat a la web de l’Agencia Tributària el formulari on-line per demanar la devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat, d’acord amb la sentència del Tribunal Suprem de l’octubre passat.
Segons Hisenda, les reclamacions presentades d’aquesta manera tindran una resolució més ràpida que pel conducte tradicional mitjançant sol·licitud per escrit  o escrit de devolució d’ingressos indeguts.
Tampoc recomanen refer les declaracions de renda ja presentades. Tot i que els contribuents que no van presentar declaració perquè  els sortia a pagar i no estaven obligats, podrien ara presentar-la fora de termini si el resultat els hi convé.
No tornaran diners d’ofici, cal demanar- ho expressament.  Aquest mes de desembre ho han de sol·licitar  els que van  fer les declaracions de 2014 i 2015. Durant el pròxim mes de gener es podran presentar les reclamacions corresponents als exercicis 2016 i 2017.
Els que tenen prestacions de maternitat o paternitat aquest 2018, no han de fer res ara, ja ho regularitzaran quan presentin la declaració de renda el proper abril.
Enllaç al formulari web:
 

 
 
 
S’ha d’indicar l’any o anys en els quals s’ha percebut la prestació i el número de compte bancari on es desitgi rebre la devolució, de titularitat del contribuent que faci la sol·licitud. Serà necessari accedir  mitjançant el número de referència de la renda, clau pin, o amb certificat digital.
Per ampliar informació sobre aquest tema, si vol ajuda, fins i tot si vol obtenir la seva firma digital,  estem a la vostra disposició 938611694 i 938711939.