L’actual sistema tributari ha convertit la declaració de la renda en un fet ordinari, fins i tot agradable o esperat per alguns.

Fa uns anys es veia la declaració anual de la renda com un fet de resultat incert, de risc, no pas volgut sinó obligat. La clau del canvi ha estat el sistema de retencions i pagaments a compte, actualment l’agència tributària obliga als pagadors dels salaris i de factures professionals a practicar una retenció i ingressar-la ràpidament al tresor públic.

D’aquesta manera hisenda te els diners dels contribuents abans de que declarin. Sovint en te molts més dels que li corresponen, per això hi ha tantes declaracions de renda negatives, amb resultat a retornar. Aquest any s’han presentat 20,6 milions de declaracions, un 4,4 % més que l’any anterior, i d’elles el 70% son negatives. En 14,45 milions de casos, hisenda té que retornar diners als contribuents, perquè els hi van retenir més del que era necessari.

La devolució mitjana es de 752 euros. Els contribuents que necessiten aquests diners, o simplement els volen tenir ells, acudeixen ràpidament el mateix mes d’abril a fer la seva declaració als despatxos professionals o via internet, ja que l’atenció presencial a hisenda no es va obrir fins el 14 de maig. S’ha escurçat el temps de les devolucions, en general, perquè a data d’avui ha tornat 7 de cada 10 euros recaptats de més, ha abonat ja 7.487 milions d’euros a 11,35 milions de contribuents, que suposa una mitjana de 660 euros per declaració. Sembla que retorna primer les de menys import, per això la devolució executada encara està per sota de la mitjana de 752.

Cobrar la devolució és agradable, i més si és aviat, i si triga pensa que hisenda disposa de sis mesos de temps per a tramitar-ho.

 
Punt Vermell Gestors
Gestor administratiu col·legiat 3042
Administrador de finques col. 6324