Ja hi som: declaració sense paper, per primera vegada ja no serà possible presentar la declaració en paper. Podràs imprimir l’esborrany penjat a la web d’hisenda per si vols revisar-lo, però la presentació ha de ser telemàtica, per internet, per l’aplicació app del telèfon mòbil o confirmar per telèfon.
Qui guanyi menys de 14.000 euros anuals està exempt de pagar per IRPF.
L’obligació de declarar comença als 22.000 euros d’ingressos de treball provinents d’un sol pagador, o fins i tot de varis si els secundaris no aporten més de 1.500 euros. L’obligació de declarar comença als 12.643 euros si provenen de més d’un pagador.
Es important accedir aviat a l’esborrany o dades fiscals, per veure si tenim alguna imputació inesperada, aquest any hisenda ha rebut molta informació de d’altres països, i també informació sobre pisos llogats que potser no havien estat declarats.
Una gran novetat aquest any és que les prestacions de treball percebudes durant la situació de maternitat (o paternitat) no tributen, ja que el Tribunal Suprem va declarar aquestes prestacions de maternitat exemptes de l’IRPF. Convé revisar quin tractament tenen en el nostre esborrany per evitar errors.
També cal revisar les deduccions per compra de l’habitatge habitual, deduccions que es van eliminar el 2013, però pots seguir aplicant si les vas iniciar abans de 2013 i les has estat aplicant cada any. Amb les fusions bancàries es poden haver generat errors en aquestes dades.
Altres novetats: l’augment de 1.000 euros de deducció de maternitat per les despeses de guarderia o escola bressol per fill fins als tres anys d’edat, l’augment de 600 euros per cada fill addicional de la família nombrosa, o l’augment de les deduccions per discapacitats al nostre càrrec.
Finalment, l’esborrany te informació sobre la manera com els autònoms que treballen a casa poden deduir una part (petita) de les despeses de llum, aigua, gas i internet (sols aquestes).
Punt Vermell Gestors
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col·legiat 3042
Administrador de finques col. 6324