El Ministeri d’Hisenda ha aprovat el Reial decret per implementar les disposicions de la Llei del 2021 destinades a prevenir el frau fiscal. Segons aquesta normativa, les empreses amb ingressos inferiors a 6 milions d’euros hauran de proporcionar immediatament la facturació a l’Agència Tributària a partir de l’1 de juliol del 2025.

És important destacar que aquesta obligació difereix de l’establerta per la Llei Crea i Crece, la qual requereix que totes les empreses i els autònoms emetin factures de manera digital. Tot i que encara no s’ha aprovat el reglament executiu per aplicar aquesta darrera norma.

Fins ara, Hisenda ha implementat l’obligació que les empreses comparteixin immediatament totes les factures amb l’Agència Tributària. Per complir això, Hisenda ha establert un reglament que imposa requisits als programes d’intercanvi automàtic de factures per garantir la seguretat i la traçabilitat de la informació. Aquelles empreses que no compleixin aquests requisits seran sancionades. Segons el reglament, els sistemes informàtics o programari han d’assegurar la integritat i la inalterabilitat dels registres de facturació, així com la traçabilitat i la conservació de les factures.

Les empreses han de comptar amb programes que compleixin aquests requisits a partir del juliol del 2025, ja sigui a través dels seus assessors fiscals o despatxos amb què treballin. Les empreses que desenvolupin programari per a l’intercanvi d’informació amb Hisenda han d’adaptar els seus productes al reglament en un termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial que detalla els aspectes tècnics del reglament encara pendent d’aprovació.

A més, les factures han de portar un codi QR per facilitar-ne la lectura i la frase “Factura verificable a la seu electrònica de l’AEAT”. A l’àmbit inspector, l’Administració Tributària té el dret d’accedir als registres de facturació, còpies de seguretat o descàrregues de manera completa i immediata, així com obtenir còpies dels registres de facturació conservats. També pot requerir als desenvolupadors de programari la informació necessària per verificar el compliment dels requisits del reglament.