Les NEO, notificacions electròniques obligatòries, han entrat a les nostres vides.
Des de fa un parell d’anys que totes les societats mercantils (SA, SL, SLL,…) estan sotmeses als sistema de notificacions electròniques obligatòries, i més recentment també totes les entitats sense personalitat jurídica, tals com Societats Civils, SCP, CB i Comunitats de Propietaris.
L’administració pública suposa que tothom té ordinador i tothom te signatura electrònica amb la qual identificar-se, i ha creat aquest sistema “obligatori” per a totes les entitats a les que potencialment li pot interessar enviar una notificació.
El sistema NEO te la particularitat de que t’hi fiquen sense necessitat que acceptis ni signis res, et trobes dins i has de vigilar per sempre la teva bústia electrònica o la web d’hisenda per a evitar que s’escapin les notificacions que et puguin enviar.
Un altra particularitat perversa és que les notificacions que han posat a la teva disposició, es consideren plenament notificades al cap de 10 dies, encara que no les hagis vist ni llegit. I comencen a tenir efectes, corren els terminis per a contestar o presentar un recurs, i a lo millor encara ni l’has vist. No val queixar-se, la normativa es dura i clara. Del NEO no s’escapa ningú. Com a molt pots demanar que durant una part del mes d’agost no t’enviïn res.
Per accedir a les notificacions cal identificar-se amb signatura electrònica. Es pot obtenir a les oficines de l’AEAT, o de la Seguretat Social, i cal fer unes gestions prèvies als organismes FNMT i CERES. La signatura val per dos anys, i cal renovar-la si canvia l’administrador de la societat o el president de l’escala. Deia abans que les Comunitats de Propietaris estan en aquest sistema.
El més pràctic, per no viure pendent de les NEO, es apoderar a un Gestor administratiu o administrador de Finques col·legiat, que s’encarregui de la vigilància i lectura de les teves notificacions. Com a bon professional, cuidarà dels teus interessos i podràs viure més tranquil. Pot informar-se més àmpliament al 938711939.
11/11/2016
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col·legiat num. 3042
Administrador de finques col. Num. 6324