El cobrament en cas de devolució de les clàusules sòl de les hipoteques s’ha de regularitzar davant l’Agència Tributària.
En cas d’haver cobrat de l’entitat bancària un import en concepte de devolució d’interessos cobrats en base a una clàusula sol (o terra) anul·lada, i d’estar aplicant-se una deducció fiscal per adquisició d’habitatge en les declaracions de la renda, caldrà demanar una certificació a l’entitat bancària, de manera que es detallin per a cada any els interessos retornats.
Aquesta informació farà falta per regularitzar la situació amb Hisenda, ja que aquesta devolució d’interessos té repercussió fiscal pel perceptor.
Des Hisenda afirmen que l’Agència Tributària no està realitzant cap acció específica sobre els beneficiaris de devolucions de diners de clàusules terra però demanen que cal regularitzar aquests ingressos en el cas que el beneficiari hagi gaudit de la deducció per inversió en habitatge habitual, vigent per a qui comprés casa abans de 2013, de fins al 15% anual i màxim de 9.040 euros. De fet, el retorn de part dels interessos deduïts, comporta que la deducció fiscal sigui menor que la que es va aplicar. Es xifra l’impacte econòmic en uns 700 milions € menys en total, segons estimacions de diferents despatxos fiscalistes.
Fins ara, les devolucions que s’han produït es limiten al que la banca ha cobrat als seus clients per clàusules sòl des de maig de 2013. Aquesta és la data en la qual el Tribunal Suprem va anul·lar, per opacs, els límits mínims de la clàusula terra (cas BBVA).
Des de l’Agència Tributaria informen que per regularitzar la situació no cal fer varies declaracions de la renda complementàries o paral·leles, ja que el model tipus de declaració ja inclou la possibilitat de modificar les dades sobre els exercicis anteriors. La recomanació per als que van percebre els diners l’any passat (2015) és declarar-ho amb tot detall en la campanya de la renda, ja que si ho deixem per l’any vinent ens podríem trobar amb requeriments tributaris de comprovació sobre els 4 darrers exercicis. Per a més informació pot telefonar al 938711939 o 938611694.
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col.legiat num. 3042
Administrador de finques col. Num. 6324