Un 69% dels espanyols en edat de treballar voldria jubilar-se abans de l’edat que li correspon. De mitjana, l’edat a la qual els espanyols els agradaria jubilar seria els 60 anys. Així es desprèn de la V Enquesta sobre la Jubilació i els Hàbits d’Estalvi elaborada per l’Institut BBVA de Pensions. A una àmplia majoria li sembla bé que cada treballador tingués un compte individual en què s’anessin acumulant les seves cotitzacions al llarg de la seva vida i que la seva pensió es calcularà sobre l’acumulat en aquest compte.
Una altra de les conclusions és que a la majoria dels espanyols li agradaria jubilar-se abans. No obstant això, aquest desig xoca amb la realitat, ja que en ser preguntats quan creuen que es jubilaran, manifesten, de mitjana, que l’edat efectiva a la qual podran retirar són els 67,1 anys d’edat. L’enquesta, realitzada entre setembre i octubre de 2017 sobre una mostra de 3.000 entrevistats representativa de la població espanyola entre 18 i 65 anys, reflecteix que el futur de les pensions públiques segueix sent motiu de preocupació per a la majoria d’espanyols. Fins a un 81% dels enquestats manifesta que el preocupa bastant o molt el futur de les pensions públiques. De fet, 4 de cada 10 espanyols creuen que patiran dificultats quan es jubilin, tot i tenir en compte tots els ingressos amb què comptaran, és a dir, no solament la pensió de la Seguretat Social, sinó la resta de fonts de renda, estalvi, etc.
De mitjana, els espanyols necessitarien 1.301 euros mensuals per viure sense dificultats durant la jubilació, segons recull el sondeig. Aquesta xifra suposa 240 euros per sobre de la pensió mitjana actual de la Seguretat Social (actualment 1.060 euros).