Mercantil / Empresa

Treballem per que tu avancis

  • Comptabilitat de l’empresa i del grup d’empreses.
  • Consolidació comptable.
  • Comptabilitat analítica, interpretació d’estats comptables.
  • Plans de gestió de tresoreria.
  • Mercantil: comptes anuals i operacions societàries.
  • Consultoria d’empresa.
  • Elaboració de memòries per inversió en R+D+I.
  • Constitució, modificació i dissolució de societats de capital.

Vols un pressupost personalitzat? Contacta ja!

15 + 5 =