Notícies

 • consells punt vermell
  l’estiu és un moment ideal per desconnectar i gaudir d’unes vacances merescudes. Abans d’emprendre el viatge, has de comprovar que la teva llar estigui segura i ben mantinguda. A continuació, us presentem una sèrie de recomanacions perquè la vostra casa estigui en les millors condicions durant la vostra absència.  
 • NUEVOS DERECHOS Y PERMISOS LABORALES: PROMOVIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y PROFESIONAL
  Nous drets i permisos laborals: Promovent la conciliació familiar i professional En l’àmbit dels drets i permisos laborals, s’han implementat canvis importants que busquen fomentar la conciliació entre la vida familiar i professional. A continuació, es detallen les novetats més rellevants:   Dret d’adaptació de la jornada (art. 34.8 TRLET):
 • El passat mes d’abril vam celebrar la Convenció Anual del Grup d’empreses que formem PUNT VERMELL: Punt Vermell Gestors, Punt Vermell Finques i Punt Vermell Mediació. Aquesta trobada anual, que feia uns anys que a conseqüència de la pandèmia no l’havíem pogut portar a terme, és un moment on totes
 • vida útil dels vehicles gestoria granollers
  Amb data 14 d’abril de 2021 el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial decret 265/2021, de 13 abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
 • fincas comunidades de propietarios
  L’auge de les aplicacions de missatgeria instantània ha provocat que cada vegada més usuaris utilitzin aquestes eines per comunicar-se, tant en l’àmbit personal com en el professional, augmentant així el risc al voltant de les seves dades de caràcter personal o les de tercers. L’àmbit de les Comunitats de Propietaris
 • gestoría granollers
  Últims dies per sol·licitar l’ajuda de 200 euros. L’Agència Tributària tancarà divendres que ve 31 de març el termini per sol·licitar l’ajuda directa de 200 euros destinada a famílies amb baix nivell d’ingressos i patrimoni, que el Govern va aprovar amb la pretensió d’ajudar les llars més vulnerables a fer
 • A causa de l’extrema sequera dels darrers anys, Catalunya ha entrat en una fase d’excepcionalitat, decretada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) on es prohibeix, entre altres mesures, regar zones verdes públiques i privades i netejar la carrer amb aigua potable. 2022 i 2021 han estat els anys més secs
 • Llei 11/2022, modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. El 30 de desembre de 2022, es va publicar al DOGC la Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles, la disposició addicional tercera de les quals,
 • Reial decret llei 20/2022 de 27 de desembre (BOE núm. 311 de 28/12/2022)   Mesures sobre el lloguer d’habitatges: Es prorroga fins al 31 de desembre del 2023 la limitació fins al DOS PER CENT (2%) com a màxim de l’actualització anual dels arrendaments d’habitatge. S’habilita una pròrroga extraordinària de
 • La reforma ha entrat en vigor l’01/01/2023 i estableix que en els pròxims 3 anys es desplega progressivament un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom.   Rendiments nets Es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses
 • aumento de los alquileres
  L’actualització de la renda del lloguer als arrendaments d’habitatge és la facultat que té l’arrendador d’incrementar anualment la quantitat que el llogater paga en concepte de renda perquè vagi en consonància amb la variació dels preus al consum. El més destacat de l’actualització de la renda als lloguers d’habitatge: L’article
 • seguro privado de salud
  Evitem les llistes d’espera i els retards als diagnòstics. Hi ha diverses modalitats que s’adapten a cada necessitat o pressupost   Pòlissa completa de salut (visites mèdiques, proves diagnòstiques, especialitats), amb hospitalització i intervencions quirúrgiques Aquesta modalitat pot ser amb i sense copagaments. Sense copagaments, l’assegurat, només ha de presentar