Notícies

 • La reforma ha entrat en vigor l’01/01/2023 i estableix que en els pròxims 3 anys es desplega progressivament un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom.   Rendiments nets Es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses
 • aumento de los alquileres
  L’actualització de la renda del lloguer als arrendaments d’habitatge és la facultat que té l’arrendador d’incrementar anualment la quantitat que el llogater paga en concepte de renda perquè vagi en consonància amb la variació dels preus al consum. El més destacat de l’actualització de la renda als lloguers d’habitatge: L’article
 • seguro privado de salud
  Evitem les llistes d’espera i els retards als diagnòstics. Hi ha diverses modalitats que s’adapten a cada necessitat o pressupost   Pòlissa completa de salut (visites mèdiques, proves diagnòstiques, especialitats), amb hospitalització i intervencions quirúrgiques Aquesta modalitat pot ser amb i sense copagaments. Sense copagaments, l’assegurat, només ha de presentar
 • llicència d’habitatge d’us turístic
  Com obtenir la llicència d’habitatge d’us turístic (HUT)   L’habitatge d’ús turístic és l’habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de
 • reglamentació anti incendis
  Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 298/2021)   A partir del proper 1 de Juliol del 2022, i sense efectes retroactius, les comunitats de propietaris i edificis d’habitatges, estan obligades a complir aquesta nova normativa que es resumeix en: Les comunitats estan obligades a contractar un mantenidor homologat,
 • És el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles que es realitzen davant fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble, existents en el Cadastre Immobiliari. El valor de referència d’un immoble és una de les
 • deuda tributaria de la Sociedad al administrador social
  El TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central) define la responsabilidad subsidiaria del representante designado por persona jurídica administrador por las obligaciones tributarias pendientes de la deudora principal.  Analizamos la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución 18 Octubre. 2021, Rec. 5385/2020, Ref CJ 7463/2021. La equiparación que la normativa mercantil hace entre
 • reforma laboral 2022
  Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El texto de reforma laboral pactado con los agentes sociales introduce cambios en Estatuto de los Trabajadores modificando figuras importantes dentro
 • asesor fiscal en granollers
  El 27 de enero se ha publicado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara contrario al Ordenamiento Comunitario una serie de normas que fundaban la exigencia del Modelo 720 y proveían de consecuencias atroces a quienes no cumplimentaran aquella declaración informativa. La Sentencia advierte
 • Trets més importants dels programes d’ajuts corresponents als fons europeus New Generation (NG): PERQUÈ SERVIRAN ELS FONS El fons NG tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum energia. Són un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, però també poden finançar la
 • La reforma de les pensions acordada amb els agents socials, i encara pendent de tràmit parlamentari, permetrà accedir a una pensió més alta que l’actual si l’interessat retarda un parell de mesos els plans per a una jubilació anticipada, a partir dels quals el coeficient reductor per cada mes de
 • Comparaciones discretas
  Ara que la Lliga de futbol s’ha acabat amb la ajustada victòria blaugrana, em venen al cap un parell de dades que mostren algunes diferències entre els dos principals clubs competidors. Una investigació de acierto.com sobre les assegurances d’automòbils dels jugadors estrella dels dos clubs, estima que els tres davanters