Davant la crisis la crisi sanitària causada per la pandèmia COVID-19, el Govern d’Espanya va declarar l’Estat d’Alarma el dia 14 de març de 2020 mitjançant el Reial Decret 463/2020 i davant les greus repercussions econòmiques i socials que han generat les mesures governamentals per posar fre a la pandèmia, s’han decretat diverses normes jurídiques de naturalesa econòmica amb l’objectiu de mitigar tals repercussions.