La reforma ha entrat en vigor l’01/01/2023 i estableix que en els pròxims 3 anys es desplega progressivament un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom.

 

Rendiments nets

Es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessaris per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% pels autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

 

Quotes resultants

En termes percentuals, els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la seva quota de més del 30% respecte a l’actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota del SMI pagaran quotes entre 200 i 260€ al mes al 2025. Els trams de rendiment mitjà tindran quotes entre 290 i 294€ mensuals i els qui guanyin més de 6.000€ al mes, quota de 590€.

El text aprovat fixa, també, una quota bonificada pels nous autònoms de 80€ durant 12 mesos, extensible a altres 12 mesos addicionals quan els ingressos nets continuïn sent baixos.

Els autònoms que a 31/12/2022 estiguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els hi correspongui per raó dels seus rendiments, podran mantenir la base o una base inferior a aquesta, tot i que els rendiments determinin una aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

 

Canviar la quota en previsió als ingressos

Aquest sistema permet als autònoms canviar la seva quota en funció de la seva previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a 6 vegades a l’any.

Al final de l’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any.

Podeu trobar més informació a aquest enllaç.