El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març conté la que és la primera ajuda fiscal esdevinguda d’aquesta pandèmia, que curiosament es pot sol·licitar encara que no siguis una empresa o autònom directament afectat pel COVID-19. Se suposa que tots els que paguem impostos estarem directa o indirectament afectats per la frenada econòmica que ens ve damunt, i això ens causarà problemes de liquiditat. En resum, les ajudes fiscals decidides pel Govern fins a aquest moment, són bàsicament l’ajornament de deute tributari generat per una autoliquidació actual, el termini de presentació de la qual l’ingrés sigui fins al 30 de maig, i es permet posposar per un termini de sis mesos. Això no és res nou, perquè ja es venien possibilitant ajornaments amb anterioritat a aquest RDL 7/2020.

El realment nou d’aquesta ajuda és que no es permet fraccionar deute, solament es permet ajornar-la per un termini “fix” de sis mesos (no és possible menor temps) i es paga en un sol pagament al final dels sis mesos. Els interessos es reporten en els mesos 4,5 i 6, estant els mesos 1,2 i 3 lliures d’interessos, la qual cosa traduït en la pràctica és que t’obliguen a pagar interessos però amb una rebaixa del 50%.

S’amplia la possibilitat d’ajornar deutes l’ajornament dels quals era inadmès fins ara, com ara retencions i ingressos a compte, així com els pagaments a compte de l’impost de societats.

Esperem a conèixer les decisions del consell de ministres de demà dissabte 14 de març, que es prenen en el nou marc de l’estat d’Alarma, a veure si concreten autèntiques ajudes fiscals als empresaris i autònoms.

 

Punt Vermell Gestors- Punt de Finques

Josep Maria Vilà Poca

Administrador de finques col. 6324

puntdefinques@puntdefiqnues.com