Reial decret llei 20/2022 de 27 de desembre (BOE núm. 311 de 28/12/2022)

 

Mesures sobre el lloguer d’habitatges:

  • Es prorroga fins al 31 de desembre del 2023 la limitació fins al DOS PER CENT (2%) com a màxim de l’actualització anual dels arrendaments d’habitatge.
  • S’habilita una pròrroga extraordinària de SIS MESOS per als contractes d’arrendament que acabin la vigència abans del 30 de juny de 2023.
  • S’amplia fins al 30 de juny de 2023 el període de suspensió de desnonaments i llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.

Pròrroga de la limitació IPC a màxim 2% fins al 31 de desembre del 2023.

 

Aquesta norma és aplicable:

Per a contractes dhabitatge subjectes a la LAU de 1994.
I que la renda hagi de ser actualitzada dins del període entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023.

 

Condicions obligatòries de la norma:

Fa distinció quan el propietari/arrendador és GRAN TENEDOR (PERSONA FÍSICA o JURÍDICA titular de més de 10 immobles urbans dús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² dús residencial, exclosos garatges i trasters) i quan el propietari/arrendador NO ÉS GRAN TENEDOR (la resta).

  • GRAN TENEDOR: Increment de l’actualització: El que pactin les parts, però NO POT SUPERAR EL 2 %.
  • LA RESTA DE PROPIETARIS (NO GRANS TENIDORS): Increment de l’actualització: El que pactin les parts: Les parts podran pactar l’actualització sobre la base de l’IPC publicat, sense límit màxim del 2%.

Mancant pacte: S’aplicarà el 2 % com a màxim.

 

Efectes de la norma:

Només és aplicable per a aquelles rendes que s’hagin d’actualitzar en el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023.