L’Agencia tributària pot donar per entregada una notificació personal, encara que la deixi al porter de l’edifici en lloc del seu destinatari.
Ho disposa el Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana en una sentencia en la que, tot i admetent que aquesta pràctica suposa una infracció per part d’hisenda, és més important l’efecte notificador i la validesa de la multa al contribuent sancionat.
La Llei General Tributària en el seu article 111 diu que “quan una notificació es practiqui en el lloc assenyalat pel contribuent com a lloc de notificacions, assenyalat per ell o pel seu representant, o en el domicili fiscal d’un o de l’altre, de estar present en el moment de l’entrega, es pot fer càrrec de rebre la notificació qualsevol persona que allí es trobi i faci constar la seva identitat”.
La normativa d’hisenda permet que la notificació sigui entregada al porter de la comunitat on hi ha el domicili fiscal del contribuent, si aquest no està present en el seu domicili fiscal.
El tribunal valencià diferencia entre notificacions de temes de caràcter substancial i notificacions de caràcter secundari. En les primeres cal garantir que el contribuent ha estat informat i no queda indefens, mentre que en les segones aquest punt no te importància al ser el destinatari coneixedor d’alguna manera de que serà notificat, o conscient de la seva situació amb l’agencia tributària, de forma que la notificació irregular no es causa de nul·litat.
El tema te més conseqüències, ja que el termini que te un contribuent per a recórrer una notificació tributària es de un mes a comptar des del dia següent al dia de l’entrega, i si com data d’entrega val el dia que ho rep una tercera persona o el conserge, s’està perjudicant a l’interessat, que perd dies per a presentar el seu recurs.
Punt Vermell Gestors
Josep Maria Vilà Poca
Gestor administratiu col·legiat 3042
Administrador de finques col. 6324